W czerwcu 2024 roku dwadzieścia cztery farerskie latarnie przejdą pod pełną kontrolę lokalnych władz.

Pieczę nad farerskimi latarniami morskimi sprawuje państwowa spółka Landsverk. Latarnicy (rolę tę pełnią najczęściej komendanci portów) codziennie doglądają zwierciadła, wymieniają żarówki, dbają o odpowiedni poziom wilgotności w budynkach.

W czerwcu 2024 roku dwadzieścia cztery farerskie latarnie przejdą pod pełną kontrolę lokalnych władz.

Pieczę nad farerskimi latarniami morskimi sprawuje państwowa spółka Landsverk. Latarnicy (rolę tę pełnią najczęściej komendanci portów) codziennie doglądają zwierciadła, wymieniają żarówki, dbają o odpowiedni poziom wilgotności w budynkach.